Toneel gezelschap Rap van Tong


Nadat De Rousselaerse Revue Compagnie in het najaar van 2018 ophield te bestaan, werd met zeven ex-leden in 2019 Rap van Tong opgericht, een nieuwe vereniging die voornamelijk de toeschouwers wil vermaken met verschillende genres theater.

Dit werd mogelijk gemaakt mede door de financiële steun van onze sponsors. Wij zijn ervan overtuigd dat het publiek vragende partij is om zich op een toneelavond goed te kunnen amuseren.
Het kost een inspanning van iedereen in de vereniging, maar onze leden zetten zich ten volle in en geven het beste van zichzelf om zowel op, achter als voor de scène ons publiek telkens weer een aangename avond te bezorgen.

De groepsgeest in de vereniging is daarom heel belangrijk.

Wij hopen u dan ook op een of andere opvoering te mogen verwelkomen.


Luc Verleye - Voorzitter
Luc Verleye - Voorzitter
Bruno Vanderstichele - Ondervoorzitter
Bruno Vanderstichele - Ondervoorzitter
Roland Levoye - Decorverantwoordelijke
Roland Levoye - Decorverantwoordelijke
Diederik Moortgat - Secretaris
Diederik Moortgat - Secretaris
Mario Bisschop - Bestuurslid
Mario Bisschop - Bestuurslid
Eddy Maes - PR-verantwoordelijke
Eddy Maes - PR-verantwoordelijke
Emmanuel Vander Stichele - Schatbewaarder
Emmanuel Vander Stichele - Schatbewaarder